Uniform Case Management

Processen en producten in UCM

Met Uniform Case Management (UCM) worden processen zaakgericht afgehandeld. Het is voor organisaties die met verschillende processen diverse producten en diensten leveren. UCM zorgt voor een organisatie-breed uniform afhandelingsproces dat per proces en per product of dienst kan worden gevarieerd.

Lees meer over UCM op haar eigen website.

Organisatiewinst

De Uniformiteit van UCM houdt in dat er één platform is dat producten en diensten beheert en alle processen (hoe bijzonder ook) bestuurt. Naast actualisering van kennis over producten en processen, levert implementatie van UCM ook de garantie dat die producten en processen actueel blijven. Voor medewerkers wordt het makkelijker om met andere processen te gaan werken: de inhoud verandert, de manier waarop producten en processen worden vormgegeven, beheerd en onderhouden blijft hetzelfde.

Meer over de betekenis van UCM voor organisaties lees je in het white paper: “UCM, Voordelen voor de organisatie“.

ICT-winst

Uniform Case Management is gebouwd met een low-code-platform. Verschillende processen worden ondersteund op één enkel platform: een effectieve manier van applicatierationalisatie. Geen applicatie(s) meer per proces, maar één platform voor verschillende processen. Het platform verzorgt koppelingen naar generieke functies in het applicatie-landschap (mail, document management, print, …). Het aantal koppelingen neemt daardoor drastisch af.

Licenties, onderhoud en beheer voor één platform zijn goedkoper en makkelijker dan voor verschillende applicaties apart. Te meer geldt dit voor onderhoud en beheer van koppelingen. Uitgebreid lezen over ICT en veiligheid met UCM doe je in het white paper “UCM, Security, Privacy & IT Benefits“.

Veiligheidswinst

Gegevens van klanten, producten en processen zijn in één enkel platform vastgelegd. Koppelingen naar generieke functies worden één keer gemaakt. De voetprint van gegevens en functionaliteit is daardoor kleiner dan wanneer dit per applicatie gebeurt. Gegevens zijn dus veiliger: het aanvalsoppervlak is kleiner en er is minder kans dat er met gegevens ongewenst wordt gehandeld. Je leest meer over Privacy en veiligheid in het white paper “UCM, Security, Privacy & IT Benefits“.

Organisatieverandering

Implementatie van UCM is niet eenvoudig. Het brengt een bewustwording met zich mee: wat lever ik en hoe doe ik dat. Die bewustwording ligt aan de basis van een continue grip op hoe producten en processen veranderen. Meer over het veranderproces dat met UCM gepaard gaat, lees je in het white paper “UCM, Organisatieverandering“.

Implementatiemogelijkheden

Gebruik gaan maken van UCM kan op verschillende manieren, zowel voor grote als voor kleine organisaties. Er is de mogelijkheid om processen zelf vorm te geven en om standaard processen uit de UCM bibliotheek in te voeren. Ook een mengvorm is mogelijk. Lees hier meer.