Change Management

één verandering is nooit alleen

Zoals de driehoeken in de animatie hierboven bij elkaar samenkomen, vindt geen enkele verandering op zichzelf plaats. Elke verandering wordt beïnvloed door wijzigende omstandigheden om zich heen.

verandering is VEELZIJDIG

Elke verandering heeft verschillende kanten – zoals de driehoeken hierboven draaien en verschillende kanten laten zien. Zo hebben veranderingen (soms onvoorziene) effecten van verschillende aard.

Veranderingen in context

Vanaf een bepaald perspectief – bijvoorbeeld dat van de verandermanager of de opdrachtgever – vinden veranderingen binnen een bepaalde context plaats. Denk aan wetgeving of marktontwikkelingen. De invloed daarop is beperkt, de invloed daarvan is een zekerheid.

context in beweging

De context waarin veranderingen plaats vinden is bepaald geen vaststaande zekerheid. Ook die context is aan veranderingen onderhevig.

De verander manager

De verandermanager is niet alleen bekend met de verandering die hij moet bewerkstelligen. Hij kent ook de omliggende veranderingen, de context en het verband tussen de veranderingen en de context.